tisdag 23 april 2013

Fler initiativ likt detta hade önskats...

Inleder med en länk till en glädjande nyhet,

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16654765.ab

Man kan önska att detta blir vanligare. Att inte använda den resurs och de möjligheter som vi har i Sverige i form av fisk och möjligheten till sportfiske på ett bättre sätt är tämligen absurt.

Såg ett gammalt avsnitt av "Visst nappar det" från 80- möjligen tidigt 90-tal där de beskrev sportfisketurism och vad det genererade i pengar. Redan då var kilopriset på en sportfiskefångad lax eller öring rejält mycket högre än den yrkesfångade. I den beräkningen togs det med allt det som sportfiskare lägger pengar på i och runt de vatten och orter som de befinner sig vid.

Enligt Sportfiskarna så är just sportfisket en av de största fritidssysselsättningarna vi har i landet. Denna förtjusande sysselsättning omsätter årligen 2 miljarder kronor. Detta är betydligt mer än yrkesfisket. Sen kan man diskutera opartiskheten i denna källa men jag personligen tror att detta är nära sanningen.

http://www.sportfiskarna.se/Omsportfiskarna/OmSportfiskarna/tabid/300/Default.aspx

Nu är jag inte någon militant motståndare mot fiske på ett yrkesmässigt sätt. Fisk är för det mesta ett bra livsmedel och det är dessutom gott. Men jag ställer mig exempelvis frågande till hur det storskalig trålfisket bedrivs och hur man kan försvara, dess belagda negativa miljöpåverkan.

Intressant är det att det fortfarande, år 2013, måste lyftas och pekas på att vi kan sköta våra vatten på ett bättre, mer ekonomiskt och ekologiskt sätt.

Over and out!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar