fredag 14 mars 2014

Gäddtafsar och wire

Tjena!

Jag och min kompis Artur har tröttnat lite på kinkade tafsar och sökt av marknaden på olika alternativ till de material vi använt hitintills.

Darts 19-strand
Ett material som jag har testat till mete efter gädda, både bottenmete och flötmete. Jag tycker denna vajer är lätthanterlig och följsam. Den är lätt att göra tafsar av. Antigen har jag tvinnat den eller använt crimps för att lås den när fäst krokar eller lekande etc. Den kinkar absolut inte lika lätt som Drennan Esox Super 7 Pike Wire. Det negativa med den är att den lätt fransar sig i ändarna. Detta är störande vid tafstillverkning med crimps då det kan vara svårt att få vajern igenom crimpsen. Men detta är i sammanhanget att betrakta som ett mindre problem. Hållbarheten är god. Jag har inte någonsin lyckats dra sönder vajern, detta trots bastanta bottennapp. Inte heller med en riktigt nött vajer har jag lyckats knäcka den med våld och hårt motstånd. De fall av kinkning jag haft med denna vajer har varit i samband med hårda bataljer med gädda eller sjunkna grenar.

Sammanfattningsvis:

+ En slitstark vajer som tål nötning bra.
+ Kinkar inte under de normala belastningar som betesfisk och fiskemetod utsätter den för. Kinkar dock lite när man haft rejäla drillar.

- Fransar sig lätt.
- Priset i förhållande till längd och dess kinktålighet om man jämför den med Drennan Esox Super Trace.

Drennan Soft Strand

Denna vajer är en mjuk och trevlig vajer, som dessutom har ett överdrag av någon form av nylonhölje eller liknande. Den är vad gäller följsamhet i paritet med ovan nämnda vajer. Den går dessutom alldeles utmärkt att knyta med en trevarvs-grinner. Men när man knyter vajer så ska man dra ihop dem genom att dra i knutens båda ändar och inte i exempelvis den krok som ska fästas och motsatt sida av knuten. Jag anser att denna vajer inte lämpar sig för att tvinnas då jag tycker det är svårt att få den rätta tätheten mellan varven i tvinningen och att jag upplever att den glider. Så länge denna vajer fiskas med flötmete så har jag inte tyckt att den kinkar sig vid enbart fisket. Däremot har den en tendens att, vid exempelvis bottenmete med sunken float paternoster och helicopter rig, tvinna sig och kinka. Även efter lätta drillar med fisk och tämligen lätta bottennapp eller att den på annat sätt utsätts för påfrestningar så kinkar den. Dock inte upplevt den som känslig för brott efter belastning. Fransar även denna upp sig lätt, till och med lättare än Darts 19-strand.

Sammanfattningsvis:

+ Mjuk och följsam vajer.
+ Går att knyta med bra resultat.
+Täckt med coating vilket bidrar till mindre nötningskänslighet.

- Kinkar lätt vid vissa metoder.
- Kinkar lätt oavsett storlek och kamp på/med gädda.
- Fransar sig lätt.

Drennan Esox Super 7 Pike WireDenna vajer upplever jag som tunn även i samma dragstyrka som de andra vajrarna. Kinktendensen är hög. Den kinkar sig vid fajter med fisk men den brukar inte bete sig konstigt vid vanligt fiske. Vid flötmetet liksom bottenmetet så fungerar den tillfredsställande gällandes kinkning. Trots allt kinkar den mest av de tre vajrar som hittills presenterats. Men denna vajer är å andra sidan grymt följsam vid en jämförelse av andra vajrar med samma dragstyrka. Kanske är denna vajer riktigt bra lämpad för jiggfiske eller annat fiske där man vill att ett bete ska ha mycket liv och kunna få röra sig så obehindrat som möjligt. Detta är något som jag tänkte kolla senare. Jag har märkt att den är känslig för nötning. Den har gått av vid mothugg även om den via optisk granskning sett bra ut, den har även givit med sig vid ordentliga bottennapp, vilket den är den enda vajer som har gjort av de jag testat. Detta är den vajer som jag har minst förtroende för av de jag fiskar med och som jag nog inte kommer att använda till mete efter gädda mer.

Sammanfattningsvis:

+ Riktigt följsam och mjuk, den bästa av alla vajrar i testet avseende detta.
+ Lätt att göra tafsar av, till stor del tack vare dess följsamhet.
+ Är nog bra som tafsmaterial för jiggning med mera.

- Nötningskänslig
- Är för mjuk för mete enligt mig, alla fall med levande betesfisk. Möjlig att deadbait med statiskt fiskat bete inte gör att mjukheten är en nackdel, kanske snarare tvärtom.
- Kinkar sig toklätt, antagligen som en effekt av dess mjuk- och följsamhet.

Drennan Esox Super Trace Pike WireDenna vajer är en relativt ny bekantskap för mig. Men vilken bekant det blivit. Lite av ett flaggskepp av Drennans vajrar känns det som, alla fall när målet är en bra metevajer. Den är absolut inte följsam och mjuk, men detta vägs upp av andra och viktigare fördelar. Vajern är, i likhet med Drennan Soft Strand, täckt med någon form av nylonhölje eller av liknande material. Denna vajer går alldeles utmärkt att tvinna, vilket i min värld är grymt positivt. Det gör hela tafstillverkningsprocessen så mycket enklare. Trots att den har ett hölje så glider den inte och tvinningarna känns stabila. Den är även väldigt nötningstålig och jag har inte upptäckt att den försvagas av något som uppstår i en vanlig fiskesituation. Men, den absolut största förtjänsten denna vajer är i besittning av är dess motstånd mot kinkning. Jag har fiskat mycket med den på sistone och jag har både flöt- och bottenmetat med den, fått ordentliga bottennapp samt drillat gädda på över fjorton kilo på den och inget har fått den att kinka eller att vara i närheten av att gå av. Perfekt!!

Sammanfattningsvis:

+ Lätt att göra tafsar av, både med tvinning och crimps.
+ Försedd med hölje vilket gör att den är nötningstålig.
+ Verkar vara nästintill totalt kinkresistent.
+ Stark
+Fransar sig knappt, ett stort plus vid tillverkning av tafsar.

- Lite stel, vilket kanske kan påverka betespresentation negativt.

Detta var en genomgång av de tafsar som jag hittils mest använt till gäddmetet. Jag kommer att fylla på mer då och om jag hittar ytterligare tafsar som jag tycker är värda att recensera. Kommer även att fylla på med recensioner av material till gös- och abborrtafsar. Abborrtafsmaterial kommer att testas och recenseras i vår.

Vad har ni för favoriter? Kom gärna med input då jag hela tiden vill hitta nya material och infallsvinklar för att uppnå den ultimata betefiskpresentationen.

/TobbeInga kommentarer:

Skicka en kommentar